Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδών Ελαιοχρωματισμού

03/05/2017

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης...Διαβάστε ολόκληρη την Προσκληση Ενδιαφέροντος στο αρχείο .pdf παρακάτω: