Γενικές πληροφορίες

Στο Δήμο Κηφισιάς λειτουργεί το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Κοινωνική Μέριμνα» με σκοπό την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και στήριξης προς τους δημότες και κατοίκους Κηφισιάς.

 

ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ: 2011 (ΦΕΚ Β 1130/3-6-2011)
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗΝ.Π.Δ.Δ

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Διοικείται από δεκαπενταμελές (15μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές του.

 

Πρόεδρος της Κοινωνικής Μέριμνας είναι η κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΛΗ  και Αντιπρόεδρος η κ. ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  σύμφωνα με την 37/2022 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.

Η  υπηρεσία στελεχώνεται από διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων όπως: Κοινωνική  Λειτουργός, Ψυχολόγοι, Διοικητικό Προσωπικό, Διαιτολόγο,Οδηγό και Ειδικό Φυσικής Αγωγής.

Στόχοι της Κοινωνικής Μέριμνας είναι η ποιοτική αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, η συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξή τους, καθώς επίσης και η παροχή βοήθειας τόσο στον γενικό πληθυσμό του δήμου, όσο και στις ευπαθείς ομάδες. Επιπρόσθετα, η υπηρεσία στοχεύει στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη, στην προαγωγή υγείας και ψυχικής υγείας μέσα στην κοινότητα, στην ερευνητική δράση, και τέλος στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής.
 
Λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή από τις 08:00  έως τις 16:00.
 
Πληροφορίες :
Διονύσου 73 & Γορτυνίας
145 63, Κηφισιά
Τηλ. επικοινωνίας:
210 6233315
210 6231638    fax: 210 8019633
e-mail:
pronia@kifissia.gr