Κοινωνική Μέριμνα - Δραστηριότητες - Πληροφορίες

         
ΔΡΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


Η Κοινωνική Μέριμνα υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που αφορούν κυρίως:


1.    Συμβουλευτική - Ψυχολογική – Κοινωνική Στήριξη


 Στην Κοινωνική Μέριμνα. γίνεται ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική σε ατομικό, οικογενειακό και ομαδικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, παρέχεται υποστήριξη και  συμβουλευτική σε κάθε δημότη ή κάτοικο που αντιμετωπίζει προσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων, προβλήματα υγείας και ψυχικής υγείας, καθώς επίσης οικονομικά ή εργασιακά προβλήματα.
Επιπρόσθετα, η Κοινωνική Μέριμνα παρέχει  κοινωνική, συμβουλευτική και  ψυχολογική στήριξη σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες όπως:  πρόσφυγες, μετανάστες, αποφυλακισθέντες,  μακροχρόνια  άνεργοι,   αρχηγοί   μονογονεϊκών   οικογενειών,   άτομα   με αναπηρίες,  άτομα με ψυχικές ασθένειες που διαμένουν εκτός ιδρυμάτων, ηλικιωμένα άτομα, χρήστες ουσιών, παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, νέους που αναπτύσσουν υψηλού κινδύνου συμπεριφορές, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θύματα παράνομης διακίνησης, εκμετάλλευσης και εμπορίας, άτομα που πλήττονται ή απειλούνται από κοινωνικό ή εργασιακό αποκλεισμό. 
Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η άρση του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού, η κοινωνική ένταξη, καθώς επίσης και η κοινωνική ευαισθητοποίηση. Ανάλογα με το αίτημα και την ανάγκη των εξυπηρετούμενων, είτε εξυπηρετούνται από το επιστημονικό προσωπικό της υπηρεσίας, είτε παραπέμπονται σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και φορείς. 


2.    Ενημέρωση  - Πληροφόρηση 


 Η Κοινωνική Μέριμνα παρέχει πληροφόρηση, σε όλους τους κατοίκους της περιοχής, για επιδοματική πολιτική, καθώς επίσης κοινωνικά και προνοιακά θέματα, και θέματα εργασίας ή απασχόλησης. Επιπλέον,  ενημερώνει  τους κατοίκους για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής φύσης και εξυπηρέτησης και φροντίζει για την διασύνδεσή τους με αυτές. Το επιστημονικό προσωπικό πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους και τους παραπέμπει ανάλογα με τα αιτήματα και τις ανάγκες σε αρμόδιες υπηρεσίες ( Ο.Α.Ε.Δ., Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας & Ψυχικής Υγείας, Εισαγγελία Ανηλίκων, Ενηλίκων, Κέντρα Παιδικής Προστασίας κ.α.).


3.    Ευρωπαϊκά  Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα


Η Κοινωνική Μέριμνα συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά  Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα .  Μαζί με το Δήμο Κηφισιάς συμμετείχε ως εταίρος, στο Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη του Δήμου Κηφισιάς», το οποίο έληξε τον Φεβρουάριο 2019. Σκοπός της δράσης ήταν  η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και στήριξης προς τους αστέγους του Δήμου Κηφισιάς.  


4.   ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 


Από τον  Ιανουάριο 2013, η Κοινωνική Μέριμνα  και ο Δήμος Κηφισιάς, σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο. Φάρος Ελπίδας λειτουργούν Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας, για άπορους , άστεγους, άνεργους και ανασφάλιστους δημότες μας.

1.    ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ( Μαρ. Αντύπα 5 Κ.Κηφισιά)  Τηλ: 2106230919
2.    ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ( Μαρ. Αντύπα  3 Κ. Κηφισιά)  Τηλ: 2106256945


Το Κοινωνικό Παντοπωλείο  διανέμει τρόφιμα κάθε μήνα, σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού. 
Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει  φάρμακα σε 270 ανασφάλιστους & άπορους  δημότες μας, τα οποία χορηγούν  φαρμακευτικές εταιρείες και   φαρμακεία της περιοχής μας δωρεάν.
 
Ακολουθεί η λίστα των δικαιολογητικών για τις  παραπάνω δομές:
 

1. Αίτηση 
2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας 
3. Κάρτα Ανεργίας /απόκομμα σύνταξης ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εργάζεται
4. Βεβαίωση ΑΜΕΑ ή Πιστοποίηση ΚΕΠΑ  ( εφόσον υπάρχει)
5. Εκκαθαριστικό τελευταίου  φορολογικού έτους  & αντίγραφο Ε1 Δήλωσης 
Για τους ενδιαφερόμενους του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  απαιτείται η προσκόμιση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων όλων των ενήλικων μελών της οικογένειας που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη + Ε1 δήλωση
6. Αντίγραφο Ε9 ή Βεβαίωση ΕΝΦΙΑ
7. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού  ΔΕΗ /ΟΤΕ / ΕΥΔΑΠ.  ή  Μισθωτήριο Κατοικίας ή Τίτλο Ιδιοκτησίας , ή υπεύθυνη δήλωση κατοίκου Κηφισιάς που να δηλώνει υπεύθυνα ότι φιλοξενεί τον/ την αιτούντα.
8. Για τους ενδιαφερομένους  του Κοινωνικού Φαρμακείου απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 ότι δεν υπάρχει ασφάλιση σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα. 
 Για τους ασφαλισμένους απαιτείται η προσκόμιση  της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου.
9. Συνταγή  ιατρού  για τα φάρμακα


Για ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΕΑ  απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1.    Αίτηση
2.    Αίτηση  ΚΕΑ
3.    Έγκριση ΚΕΑ
4.    Αντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας. 


Επίσης  η Κοινωνική Μέριμνα  λειτουργεί :

1.    ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ (Αναξαγόρα 16 & Αθανασίου Διάκου ) Τηλέφωνο : 2106203567
Στον ίδιο χώρο, λειτουργεί  το Παλαιοβιβλιοπωλείο και Ιματιοθήκη  για τους ωφελούμενους  δημότες μας. 
2.    ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ   ΣΤΗ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ( Αναξαγόρα 16) Τηλ: 2106203567
3.    ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΣΤΗ Κ. ΚΗΦΙΣΙΑ ( Μαρ. Αντύπα 5 ).

Στις δομές παροχής συσσιτίου εξυπηρετούνται καθημερινά 140 άτομα με μαγειρεμένο φαγητό, σαλάτες , ψωμί, γλυκό κ.λ.π., που προμηθευόμαστε  από  catering  ή  προσφορές  εστιατορίων, φούρνων , ζαχαροπλαστείων  κ.λ.π.

Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο μπορούν να ενταχθούν οι κάτοικοι Ν. Ερυθραίας, αφού συμπληρώσουν την αίτηση  με τα  δικαιολογητικά  στην  Αναξαγόρα 16 Ν. Ερυθραία.

5.   Ομάδες Εθελοντών

 Στην Κοινωνική Μέριμνα δραστηριοποιούνται  εθελοντές, όπου βοηθούν  και συνδράμουν το έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Οι δράσεις των εθελοντών είναι οι ακόλουθες:
    Συμμετοχή σε δράσεις  ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας, καθώς και συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες και φορείς. . 
    Συμμετοχή στην κατ’ οίκον διανομή φαγητού σε  άπορους δημότες  που έχουν ανάγκη.
    Οργάνωση συσσιτίων για άπορες οικογένειες.
    Δίκτυο εθελοντών ιατρών.
    Κοινωνικό Φροντιστήριο. Η δράση υλοποιείται από εθελοντές καθηγητές όλων των ειδικοτήτων και αφορά μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οικογενειών που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 
Όσοι πολίτες επιθυμούν  να γίνουν εθελοντές και να συμμετάσχουν στις δράσεις της Υπηρεσίας μας, συμπληρώνουν την αντίστοιχη αίτηση στα γραφεία της Κοινωνικής Μέριμνας . 
6. Εκπαίδευση φοιτητών και σπουδαστών επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας,   
      Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών σπουδών.
Η Κοινωνική Μέριμνα  λειτουργεί ως φορέας εκπαίδευσης και άσκησης στο επάγγελμα, φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Πατρών και Ηρακλείου Κρήτης, και της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

7.    Ευαισθητοποίηση στην Κοινότητα

 Η Κοινωνική Μέριμνα διοργανώνει ομιλίες, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια επιμορφωτικού χαρακτήρα και δράσεις στην κοινότητα που απευθύνονται, είτε γενικά στο σύνολο του πληθυσμού της κοινότητας, είτε σε συγκεκριμένες ομάδες. Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού,  η πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής πρόληψης κοινωνικών προβλημάτων και φαινομένων,  καθώς και η ενημέρωση για θέματα υγείας και ψυχικής υγείας. Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων η Κοινωνική Μέριμνα συνεργάζεται και  με άλλους εξειδικευμένους φορείς και υπηρεσίες.
8.  Συνεργασίες και Δικτύωση με Φορείς -Υπηρεσίες & Προγράμματα
Η Κοινωνική Μέριμνα συνεργάζεται με υπηρεσίες και προγράμματα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Επιπλέον, είναι μέλος  δικτύων υπηρεσιών και συνδράμει κοινωνικές πρωτοβουλίες και προγράμματα. Συγκεκριμένα συνεργάζεται με φορείς Υγείας, Εκπαίδευσης, Απασχόλησης, Εθελοντικές Οργανώσεις,  Προγράμματα και Δομές Αποκατάστασης, Καταστήματα Κράτησης και Αστυνομικές Αρχές, Εισαγγελίες Ενηλίκων και Ανηλίκων,  Ερευνητικά Κέντρα, Διαδημοτικά Δίκτυα, Δημόσια Ταμεία και Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τοπικούς Συλλόγους κ.α.  Ενώ είναι μέλος του European Edgecities Network.    
Επιπλέον, η Κοινωνική Μέριμνα είναι μέλος του δικτύου «Ορέστης» για την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και εγκληματικότητας ανηλίκων που συγκροτήθηκε από το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Επιπρόσθετα, η υπηρεσία συμμετάσχει στην επιδημιολογική έρευνα για την πρόληψη της παραμέλησης και κακοποίησης ανηλίκων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «BECAN»  που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού. 


9.  Συνεργασίες & παραπομπές

Η  Κοινωνική Μέριμνα συνεργάζεται  με  το  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΑΘΗΝΩΝ 
 ( Δ.Ε.Κ.Α.) για το παιδί και την οικογένεια, έναν φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής  υγείας που στεγάζεται στην Κηφισιά και παραπέμπει  παιδιά και οικογένειες  που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου, μάθησης , σχολικής ή κοινωνικής ένταξης.

Η  Κοινωνική Μέριμνα συνεργάζεται με το Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ  ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ που βρίσκεται στο Μαρούσι  και παραπέμπει δημότες για αξιολόγηση και συμμετοχή  στα  θεραπευτικά προγράμματα  ψυχοκοινωνικής  αποκατάστασης του κέντρου.

 

10. Συνεργασία με Σχολεία & Παιδικούς Σταθμούς 


Η  Κοινωνική Μέριμνα  συνεργάζεται με τους παιδικούς σταθμούς  και τα Δημόσια    Σχολεία  του Δήμου μας , σε θέματα ειδικής αγωγής, συμβουλευτικής  και στήριξης των παιδιών – γονέων και εκπαιδευτικών.   
 

11.    Καλοκαιρινός Παιδότοπος

Το παρόν πρόγραμμα ξεκίνησε ως πιλοτικό το 1998 και υλοποιείται κάθε  χρόνο με μεγάλη  επιτυχία  σε  Δημοτικά σχολεία & Νηπιαγωγεία του Δήμου Κηφισιάς , κατά τη θερινή περίοδο, με διάρκεια πέντε εβδομάδων. 
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργική απασχόληση και η φύλαξη παιδιών, ηλικίας  4 έως 12 ετών,  με παράλληλη ανάπτυξη και καλλιέργεια των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, παρέχοντας έτσι βοήθεια στους εργαζόμενους γονείς τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Εξυπηρετεί περίπου  700 παιδιά κάθε χρόνο. 
Το προσωπικό που απασχολείται είναι παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι , καθηγητές χορού, θεάτρου, μουσικής ,γυμναστικής κ.α.

12.   Δημοτικό - Πολυϊατρείο «Διονύσιος Βαρελάς»  

Η Κοινωνική Μέριμνα κατέχει την πλήρη στήριξη και οργάνωση του Δημοτικού  Πολυϊατρείου «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ» που βρίσκεται  στην Μ. Αντύπα 3 στην Κ. Κηφισιά  & λειτουργεί  καθημερινά  από τις 8:00 – 20:00 με  εθελοντές ιατρούς σχεδόν όλων των ειδικοτήτων. 
Στο Πολυϊατρείο πραγματοποιείται ιατρική παρακολούθηση, διάγνωση, εμβολιασμοί και συνταγογράφηση. 
Επιπλέον, το Πολυϊατρείο είναι μέλος  του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής   Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. και συμμετέχει στα προγράμματα  πρόληψης και προαγωγής υγείας του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. Επίσης  συνεργάζεται  με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και του παχέως εντέρου και με το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο  για τα  «Test Παπανικολάου». 
Πραγματοποιεί εθελοντική αιμοδοσία 2 φορές το χρόνο  σε συνεργασία με το Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου διατηρεί τράπεζα αίματος & συμμετέχει σε δράσεις ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης της κοινότητας, καθώς επίσης  σε δράσεις έκτακτης ανάγκης όπως καύσωνες, πυρκαγιές κ.τ.λ . 
Επίσης, σε συνεργασία με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο ΝΕΣΤΩΡ», και στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής, πραγματοποιούνται σε τακτική βάση τεστ μνήμης σε ηλικιωμένους στο Δημοτικό Πολυιατρείο.
Οι δημότες  μπορούν να κλείνουν ραντεβού με τους ιατρούς στο τηλέφωνο: 2108012632


 13. ΔΡΥΜΠΕΤΕΙΟ- ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ

  
Το Δρυμπέτειο - Πολυϊατρείο βρίσκεται στη  Κ. Βάρναλη 58 Ν. Ερυθραία  και λειτουργεί καθημερινά  από τις 8:00- 15:00 με  εθελοντές  ιατρούς  διαφόρων ειδικοτήτων, ψυχολόγους,    &  Διοικητικό προσωπικό  της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 
Πραγματοποιεί εθελοντική αιμοδοσία  2 φορές το χρόνο σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμινγκ», όπου διατηρεί τράπεζα Αίματος για  τους αιμοδότες και το άμεσο συγγενικό τους περιβάλλον.
Στόχος του πολυϊατρείου  είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας στους δημότες και κατοίκους της περιοχής.
Τηλέφωνο  για ραντεβού με τους ιατρούς : 2106254189.    
Από το Μάρτιο 2015 στεγάζει στο κτίριό του, τους ιατρούς  του  Π.Ε.Δ.Υ.  Ν. Ερυθραίας.   

14 .  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 


Η Κοινωνική Μέριμνα ξεκίνησε να λειτουργεί  από 1/11/2012 το Κοινωνικό Φροντιστήριο, ένα πρόγραμμα  «Εκπαιδευτικής Υποστηρικτικής Διδασκαλίας»που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και αποφοίτους των σχολείων του Δήμου Κηφισιάς, που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν οικονομικοκοινωνικά προβλήματα και αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος παρακολούθησης φροντιστηριακών μαθημάτων για τα παιδιά τους.

Συμμετέχουν εθελοντικά  καθηγητές όλων των ειδικοτήτων   και τα μαθήματα  γίνονται  καθ΄όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς κάθε απόγευμα   στο Αναξαγόρειο Λύκειο Ν. Ερυθραίας.  16:00-20:00

 Όσοι  εκπαιδευτικοί επθυμούν  να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εθελοντικά,  μπορούν να συμπληρώσουν την αντίστοιχη  αίτηση στα γραφεία της «Κοινωνικής Μέριμνας»,  Διονύσου 73 & Γορτυνίας Κηφισιά , προσκομίζοντας  το πτυχίο τους.

Επίσης οι γονείς των μαθητών που επιθυμούν να εγγραφούν τα παιδιά τους  στο Κοινωνικό Φροντιστήριο ,  συμπληρώνουν  αίτηση  στα γραφεία της Κοινωνικής Μέριμνας , προσκομίζοντας το τελευταίο   εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας και τη βεβαίωση  φοίτησης του παιδιού από το σχολείο. 

 

15.  Χορηγίες

Το κοινωνικό μας  έργο συνδράμουν δημότες, σύλλογοι, οργανώσεις & σχολεία  του Δήμου μας.  
Επίσης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας όπως: (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, εστιατόρια, μανάβικα , εταιρείες), σε  τακτά  χρονικά διαστήματα  προσφέρουν  τα προϊόντα  τους  για την ενίσχυση των Κοινωνικών μας Παντοπωλείων.

 

Το  Ν.Π.Δ.Δ.  συνεργάζεται με το «ΜΠΟΡΟΥΜΕ»  για  χορηγίες τροφίμων  & γευμάτων .