Κέντρο Άνοιας

 

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες επέφερε στο προσκήνιο την Άνοια , ως μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομοτεχνικό θέμα .

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2017) με το ''Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Άνοια  '' έθεσε βασικούς στόχους βελτίωσης της ζωής των ατόμων με Άνοια και των οικογενειών τους με δράσεις που αποσκοπούν στην μείωση του αντίκτυπου στο κοινωνικό γίγνεσθαι .

Η δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών Άνοιας με στόχο την οργανωμένη επιστημονική αντιμετώπιση τόσο των ασθενών όσο και των φροντιστών τους αποτελεί σημαντικό βήμα στην διαχείριση της νόσου .

Ενώνοντας τις προσπάθειές μας  με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Άνοιας  που λειτουργεί στον Δήμο μας θα μεριμνήσουμε ώστε τόσο οι νοσούντες όσο και το οικογενειακό τους περιβάλλον να νιώσουν ασφαλείς και ενσωματωμένοι έχοντας την δυνατότητα συμμετοχής και ελεγχου της καθημερινότητας τους.

 

 

Σταύρος Ζαπάντης

Αντιδήµαρχος της ∆ηµοτικής Ενότητας
Κηφισιάς, Κοινωνικού Σχεδιασµού, Φιλίας των Πολιτών, Αειφόρου
Ανάπτυξης και Ζωοφιλίας

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΟΙΑΣ (λειτουργεί στο Γ' ΚΑΠΗ Ν. Κηφισιάς, Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 8083570)

 

  • ΠΡΟΛΗΨΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
  • ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ 
  • ΤΕΣΤ ΜΝΗΜΗΣ
  • ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
  • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 
  • ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Παίρνω και εγώ μέρος, ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ στην προσπάθεια.