ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΘΕΣΗ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ