Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης