ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ Η/Υ

Ο Δήμος Κηφισιάς σε συνεργασία με τη Διπλάρειο Σχολή πραγματοποιούν πρόγραμμα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και έξυπνων κινητών τηλεφώνων στα μέλη των ΚΑΠΗ.

          Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και  έχει διάρκεια 20 εκπαιδευτικές ώρες. Υλοποιείται στο Β ΚΑΠΗ και τα μαθήματα έχουν ήδη αρχίσει και πραγματοποιούνται με επιτυχία.

  Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ανέδειξε περισσότερο από κάθε άλλη φορά την ανάγκη όλων των πολιτών να αποκτήσουν τις στοιχειώδεις και απαραίτητες δεξιότητες σύνδεσής τους με βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες (πληρωμές ταμείων, έκδοση πιστοποιητικών κ.α.).

  Σκοπός του δήμου μας μέσα από τη δράση αυτή είναι να διατηρήσει τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας μέσα στον κοινωνικό ιστό και να τους καταστήσει τεχνολογικά ενήμερους  με απώτερο στόχο την αυτονομία και την αυτενέργεια τους .