ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ – ΚΗΦΙΣΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ»
 
Για να ζούμε σε μια όμορφη και λειτουργική πόλη υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, ώστε να αναπτύξουμε περιβαλλοντικές δράσεις που θα αναδείξουν τους φυσικούς πόρους της πόλης, θα βοηθήσουν στην καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων που παράγουμε, θα βοηθήσουν να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις από την υπερ-κατανάλωση ενέργειας και τους παραγόμενους ρύπους, θα βοηθήσουν να κινούμαστε πιο άνετα και οικολογικά στην πόλη μας. Θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην πόλη μας συνολικά.