ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 / 2020 για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισµού σχολικών µονάδων