Πρόσκληση για την 9η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 02-03-23 ΜΕΙΚΤΗ