Πρόσκληση για την 8η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 01-03-23 ΜΕΙΚΤΗ