Πρόσκληση για την 19η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 21-09-22 ΜΕΙΚΤΗ