ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΑΚ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ