ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΗΣ 18-05-2023