ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΗΣ 21.7.2022