ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΗΣ 12-09-2022