ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΗΣ 28-4-2023