ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ & ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ/ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ