Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Προμήθεια εξυπηρετητών Αρ.Πρ 9796-17"