Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρου στέγασης Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς καθώς και των δραστηριοτήτων του Κοινωνικού Παντοπωλείου