Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ - [ΕΛΗΞΕ]

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ¨Ν.3852/2010¨

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ∆.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - [ΕΛΗΞΕ]

Τίθεται σε διαβούλευση από σήμερα Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 και μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017  η Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου και οι Χρήσεις Γης στη ∆.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ του Δήμου Κηφισιάς.

Η διαβούλευση παρατείνεται ως και την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017.