ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΚΑΘΕ ΑΣΚΟΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Παρακαλούμε τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε περιττή και άσκοπη μετακίνηση κατά τη διάρκεια των φαινομένων για αποφυγή ατυχημάτων.
Οι περισσότεροι δρόμοι του Δήμου Κηφισιάς παρουσιάζουν έντονη κίνηση και δυσκολεύουν τη διέλευση των οχημάτων που πραγματοποιούν εκχιονισμό στους δρόμους.