Ενημέρωση του Δήμου Κηφισιάς για το ζήτημα των διοδίων

O Δήμος Κηφισιάς οργανώνει Ενημερωτική Συνάντηση με τους Δημότες του για το ζήτημα των διοδίων και σύμφωνα και προς την 36/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
• Για τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα των διοδίων και των έργων αποκαταστάσεως της κυρίας προσβάσεως των Κηφισιωτών στον αυτοκινητόδρομο (έργα στον Α/Κ Κηφισιάς Καλυφτάκη), όπως προκύπτουν με πρόσφατη απόφαση του Αν.Υπουργού Περιβάλλοντος που ενέκρινε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 2014, παρά τις αντιρρήσεις της Περιφέρειας και των Δήμων Κηφισιάς και Διονύσου σε ό,τι αφορά τα διόδια. 
• Για τις ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί από το Δήμο και για εκείνες που σχεδιάζονται να ακολουθήσουν.

Παρακαλούμε για την παρουσία σας.