ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ

Την Παρασκευή το βράδυ, 12 Ιουνίου 2020 στο Εμπορικό Κέντρο της Κηφισιάς πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης των αστέγων της περιοχής .
Σκοπός και στόχος της Δράσης ήταν η ενημέρωση των αστέγων συμπολιτών μας, που χρίζουν ανάγκης κοινωνικής φροντίδας, για τις κοινωνικές και τις στεγαστικές δομές που βρίσκονται στη Αττική καθώς και για τις προνοιακές και επιδοματικές παροχές που μπορεί να δικαιούνται.
Η δράση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια προσπάθειας της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ του Δήμου για την Κοινωνική Μέριμνα των αστέγων συμπολιτών μας.
Η ενημέρωση έγινε με τη μορφή προφορικής και έντυπης πληροφόρησης.
Κλιμάκιο της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ του Δήμου σε συνεργασία με την ΜΚΟ ''ΚΛΙΜΑΚΑ'' με μορφή “εν κινήσει πληροφόρησης” (STREET WORK) επισκέφθηκαν αστέγους στο Εμπορικό Κέντρο της Κηφισιάς .
Η ομάδα Δράσης έδωσε όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για παροχές που αφορούν την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών αστέγων και απόρων που βρίσκουν κατάλυμα, ως στέγη στο Εμπορικό Κέντρο της πόλης.
Δόθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό με όλες τις πληροφορίες για Κοινωνικά Συσσίτια, Υπνωτήρια, Κέντρα Ημέρας, Κοινωνικούς Ξενώνες ενώ ενημερώθηκαν για προγράμματα κοινωνικών και προνοιακών παροχών.
Οργανωμένο όχημα της ΚΛΙΜΑΚΑΣ στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό, αποτελούμενο από Γενεαλόγο, Κοινωνιολόγο και Νοσηλευτή σε συνεργασία Κοινωνικούς Λειτουργούς από την Κοινωνική Υπηρεσία & το Κέντρο Κοινότητας έδωσαν όλες τις πληροφορίες στους αστέγους τόσο για θέματα στεγαστικής κάλυψης όσο και για θέματα υγείας.
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ