Φωτίστηκε με την Ελληνική Σημαία το Δημαρχείο Κηφισιάς