Η ασφάλεια προτεραιότητα για την 66η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

Συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19 και για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, οι απολυμάνσεις σε σημεία του Άλσους αλλά και εκτός αυτού όπως στάσεις λεωφορείων.
Το σκεύασμα που χρησιμοποιείται είναι φιλικό ως προς το περιβάλλον και φυσικά προς τα όμορφα φυτά και λουλούδια της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς.