ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ