ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Από Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 επαναλειτουργούν μερικώς τα 4 Κ.Α.Π.Η του Δήμου Κηφισιάς. Σύμφωνα  με τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ 3958/Τ. Β΄/ 27-08-2021 και κατόπιν προκαθορισμένων ραντεβού, θα είναι διαθέσιμες οι παρακάτω υπηρεσίες με αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών των  Κ.Α.Π.Η . 

Υπηρεσίες Νοσηλευτικής Φροντίδας
Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας
Ατομική Συμβουλευτική από Κοινωνικούς Λειτουργούς
Εγγραφή νέων μελών και ανανεώσεις εγγραφών παλαιότερων μελών

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα αφορούν μόνον  πλήρως εμβολιασμένους και με τις 2 δόσεις του εμβολίου και αφού έχουν περάσει 14 ημέρες από την δεύτερη δόση .
Επίσης θα αφορούν νοσήσαντες με ημερομηνία διάγνωσης έως και 180 ημέρες ,ενώ θα παρέχονται υπηρεσίες μόνον από προσωπικό που πληροί τα ίδια κριτήρια.

Για την υλοποίηση των προκαθορισμένων ραντεβού απαραίτητη είναι η προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών (εμβολιασμού ή νόσησης) στον υπεύθυνο που ορίζεται από την εκάστοτε δομή (παρ.2 του άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου).

Επισημαίνεται τέλος ότι δεν επιτρέπεται η προσέλευση των μελών των Κ.Α.Π.Η για λόγους ψυχαγωγίας ή για άσκηση κοινωνικής δραστηριότητας.

Τηλέφωνα  επικοινωνίας  :

Α΄ ΚΑΠΗ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 57 : 2108080108 -2108018021

Β΄ ΚΑΠΗ : ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ Κ΄ΚΑΡΠΑΘΟΥ : 2106231091 -2108013820

Γ΄ ΚΑΠΗ: ΚΗΦΙΣΟΥ &ΑΓΡΑΥΛΗΣ  2108083570 -2108077602

ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ:  Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ 58 2106205006 -2108071263

 

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Καλό Ξεκίνημα με υγεία !