ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ενίσχυση του μόνιμου εξοπλισμού της Πολιτικής Προστασίας με μηχάνημα αποψίλωσης- καταστροφέα.

24ωρες βάρδιες και περιπολίες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας.

Επιπλέον προσωπικό θα ενισχύσει το Κλιμάκιο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας.