Ημ/νία Title
16/07/2021 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ασφάλτου και έτοιμου ασφαλτομίγματος σε συσκευασία για διάφορες μικροεπεμβάσεις (Δ.Ε. Κηφισιάς)
02/07/2021 Παροχή υπηρεσιών για ¨Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κηφισιάς" (Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο ύψους 59.520,00 €)
29/06/2021 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 2021
25/06/2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια υλικών επισκευής συντήρησης κλιματιστικών
25/06/2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια αλουμινίων ΔΕ Ν. Ερυθραίας
25/06/2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια αλουμινίων ΔΕ Κηφισιάς
25/06/2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια Κατασκευαστικών υλικών οροφής ΑΠΧ 3ο Λυκ Κηφ
25/06/2021 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες διαχείρισης, περίθαλψης, περισυλλογής, εκπαίδευσης και προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς ενιαίου Δήμου Κηφισιάς,
25/06/2021 ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΡΑΜΜΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ Ο.Τ. 1040,1041 ΚΑΙ 1042 (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)
25/06/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΗΝΕΣ

Pages