Ημ/νία Title
03/09/2021 50η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ
27/08/2021 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2021
23/08/2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια φωτοτυπικών και πολυμηχανήματος για τις ανάγκες των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ττης ΔΕ Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς
23/08/2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια βιντεοπροβολέων για τις ανάγκες των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ττης ΔΕ Ν. Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς
23/08/2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια προβολικών συστημάτων για τις ανάγκες των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ττης ΔΕ Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς
23/08/2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ΔΕ Ν. Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς
23/08/2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Κηφισιάς
16/08/2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Εργασίες ελαιοχρωματισμού 2ου Γυμνασίου Κηφισιάς
16/08/2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια σιδηρικών ΔΕ Κηφισιάς
16/07/2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια σιδηρικών ΔΕ Ν. Ερυθραίας

Pages