Ημ/νία Title
04/01/2022 Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια υλικών με τοποθέτηση, για την επισκευή και συντήρηση των επικαλύψεων των στεγάστρων στο 2ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς και 4ο Δημοτικό Κηφισιάς
27/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ¨ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ¨
26/11/2021 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΗΝΕΣ
25/11/2021 ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2021
19/11/2021 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021-2022
05/11/2021 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2021-2022-2023
01/11/2021 Διακήρυξη 42549/21 για “Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Κηφισιάς (χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” ύψους € 98.479,56)”
14/10/2021 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2021-2022-2023
07/10/2021 Ασφάλιση αυτοκινούμενων μηχανημάτων & απορριμματοφόρων αυτοκινήτων & λοιπών αυτοκινήτων για το έτος 2022
01/10/2021 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Pages