Η Φόρμα Επικοινωνίας δεν είναι επίσημος τρόπος επικοινωνίας με το Δήμο Κηφισιάς.
Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε κάποια Αίτηση ή κάποιο Αίτημα Καθημερινότητας, μεταβείτε στις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, στα αντίστοιχα υποσυστήματα.

 

Τηλέφωνα Υπηρεσιών

 

 

 

SEQURITY QUESTION
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Enter the characters shown in the image.