Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού για το Δημοτικό Εκάλης

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας έξι επιτραπέζιων υπολογιστές με οθόνες, έξι φορητών υπολογιστών και έξι βιντεοπροβολέων, για τις ανάγκες του Δημοτικού Εκάλης  μετά από το αίτημα  της  Δ/νσης του σχολείου, μετά από τα αιτήματα  του  Δ/ντή του σχολείου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή για το 6ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, για τις ανάγκες του 6ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς, μετά από αίτημα της  Προϊσταμένης του σχολείου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος ηλεκτρονικών υπολογιστών και projector για το 7ο Δημοτικό Κηφισιάς

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας πέντε φορητών υπολογιστών και ενός διαδραστικού πίνακα για τις ανάγκες του 7ου Δημοτικού Κηφισιάς μετά από το αίτημα του Δ/ντη για τις ανάγκες του σχολείου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια προστατευτικών για το 6ο Δημοτικό Κηφισιάς

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας και τοποθέτησης δύο τερμάτων ποδοσφαίρου με προστατευτικά καλύμματα για τις ανάγκες του 6ου Δημοτικού Κηφισιάς μετά από αίτημα της Δ/νσης του σχολείου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια με τοποθέτηση κλιματιστικών στο 6ο Δημοτικό Κηφισιάς

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθεια και τοποθέτηση πέντε κλιματιστικών για τις ανάγκες του 6ου Δημοτικού Κηφισιάς μετά από αίτημα της Δ/νσης του σχολείου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας με τοποθέτηση κλιματιστικού στο 8ο Δημοτικό Κηφισιάς

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθεια & τοποθέτηση κλιματιστικού για τις ανάγκες του 8ου Δημοτικού  Κηφισιάς

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή για το 8ο Δημοτικό Κηφισιάς

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθεια ενός σταθερού υπολογιστή με οθόνη για τις ανάγκες του 8ου Δημοτικού  Κηφισιάς, μετά από τα αιτήματα  της  Δ/ντριας του σχολείου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος εργασίας ανακατάταξης αιθουσών στο Γυμνάσιο Ν. Ερυθραίας

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης εργασίας ανακατάταξης αιθουσών στο Γυμνάσιο Ν. Ερυθραίας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια πορτών από αλουμίνιο και πάνελ στο Λύκειο Νέας Ερυθραίας

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς παράγοντες, την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας πορτών από αλουμίνιο και πάνελ στο Λύκειο Νέας Ερυθραίας

Πρόσκληση ενδιαφέροντας μεταφοράς και τοποθέτησης σχολικού εξοπλισμού

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης μεταφοράς και τοποθέτησης όλου του εξοπλισμού  του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ερυθραίας στο σχολικό κτίριο του 3ου Γυμνασίου και ο εξοπλισμός του ΙΕΚ  Κηφισιάς από το 3ο Γυμνάσιο σε χώρο κτιρίου του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την 157/18 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου