Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απολύμανση των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς.

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης ετήσιας απολύμανσης για τα σχολεία της, σύμφωνα με την...

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδών Ελαιοχρωματισμού

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης...Διαβάστε ολόκληρη την Προσκληση Ενδιαφέροντος στο αρχείο .pdf παρακάτω: