Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ¨Ν.3852/2010¨

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΚΤΩ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ¨Ν.3852/2010¨

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ (Ρ-40) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΜΩΝΟΣ ΣΤΗ ΚΗΦΙΣΙΑ [ΕΛΗΞΕ]

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ¨Ν.3852/2010¨

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ