Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια Εξοπλισμού Η-Υ 17PROC006245282

Διευκρίνηση για τον τύπο του επεξεργαστή και της μητρικής στον πίνακα "Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Τεχνικές Προδιαγραφές":

Για τον επεξεργαστή η ορθή διατύπωση είναι:

Διακήρυξη Συνοπτικού Προμήθειας Αναλωσίμων Μηχανογραφικού Δικτύου

Επεξήγηση για την προσκόμιση δειγμάτων : Αρκεί να προσκομιστούν όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη οι παρακάτω έξι τύποι αναλωσίμων με ένα δείγμα από τον κάθε τύπο. 

 

HP LASERJET 1018                              12A

HP LASERJET P1102W                        85A

HP LASERJET PRO 400                       80A

HP LASERJET P1006                           35A

HP LASER JET PRO M252dw              CF400X BLACK

HP LASER JET PRO M252dw              CF403X MAGENTA