Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμών και των όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για την διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ: 27/6/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17/2017

Θέμα: Προκήρυξη Διαγωνισμών και των όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για την διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε διαφημιστικά πλαίσια - οθόνες (χάρτες) και διαφημιστικά πλαίσια σε στύλους με πινακίδες ονοματοθεσίας οδών στον ενιαίο δήμο Κηφισιάς της Εταιρείας «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.».

Διακήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια Εξοπλισμού Η-Υ 17PROC006245282

Διευκρίνηση για τον τύπο του επεξεργαστή και της μητρικής στον πίνακα "Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Τεχνικές Προδιαγραφές":

Για τον επεξεργαστή η ορθή διατύπωση είναι: