Βιωματικά εργαστήρια εκπαιδευτικού προσανατολισμού

21Δεκ

Βιωματικά εργαστήρια εκπαιδευτικού προσανατολισμού

Στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Κηφισιάς που στόχο έχουν την επένδυση στους νέους, πραγματοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια εκπαιδευτικού προσανατολισμού σε μαθητές Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου στο 1ο Λύκειο Κηφισιάς και στο Αναξαγόρειο Λύκειο Νέας Ερυθραίας. Το πρόγραμμα και η θεματολογία των εργαστηρίων περιγράφεται πιο κάτω:

 

Αναξαγόρειο Λύκειο Νέας Ερυθραίας

Φόβος Αποτυχίας και Ανάπτυξη της Αυτοπεποίθησης για τους μαθητές Α’,Β’ & Γ' Λυκείου

Πέμπτη 22/11/18 15:30-17:30 

Εισηγήτρια: Παναγιώτα Σύζινου

 

Διαχείριση Χρόνου για τους μαθητές Α’,Β’ & Γ' Λυκείου

Παρασκευή 30/11/18 15:30-17:30

Εισηγήτρια: Παναγιώτα Σύζινου

 

Προγραμματισμός vs Αναβλητικότητα για τους μαθητές Α' & Β’ Λυκείου

Παρασκευή 07/12/18 15:30-17:30

Εισηγήτρια: Παναγιώτα Σύζινου

 

1ο Λύκειο Κηφισιάς

Διαχείριση Χρόνου για τους μαθητές Α’,Β’ & Γ' Λυκείου

Τετάρτη 28/11/18 15:30-17:30

Εισηγήτρια: Παναγιώτα Σύζινου

 

Φόβος Αποτυχίας και Ανάπτυξη της Αυτοπεποίθησης για τους μαθητές Α’,Β’ & Γ' Λυκείου

Τετάρτη 12/12/18 15:30-17:30 

Εισηγήτρια: Παναγιώτα Σύζινου

 

Το σεμινάριο Διαχείρισης Χρόνου επικεντρώθηκε στις αρχές/ενέργειες του προγραμματισμού και στις αποτελεσματικές τεχνικές της διαχείρισης χρόνου.

Το σεμινάριο Φόβου Αποτυχίας και Ανάπτυξης Αυτοπεποίθησης ανέλυσε τις αιτίες του φόβου αποτυχίας και πρότεινε τρόπους διαχείρισης αυτού του φόβου μέσα από την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, η οποία βοηθάει έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι φόβοι που δημιουργούνται. Ο φόβος αποτυχίας είναι ένα είδος άγχους που εμφανίζεται αρκετά συχνά στους νέους και πολλές φορές μπορεί να είναι τόσο έντονο που μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες συνέπειες στα άτομα που το βιώνουν. Η αυτοπέποιθηση από την άλλη, είναι η πεποίθηση του ατόμου ότι έχει την ικανότητα να πράξει, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και της λογικής, ό,τι επιθυμεί, σχεδιάζει και αναμένει.

Το σεμινάριο Προγραμματισμός vs Αναβλητικότητα αναφέρθηκε στην αναβλητική συμπεριφορά, η οποία εμφανίζεται σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας: κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων, την παραλαβή των συγγραμμάτων, την εκπόνηση εργασιών, την ταξινόμηση των σημειώσεων κλπ. και στα αρνητικά επακόλουθα της που έχουν αντίκτυπο στην ίδια τη μελέτη, αφού οι μαθητές δεν ακολουθούν το πρόγραμμα μελέτης τους. Ο προγραμματισμός έρχεται να μειώσει σε σημαντικό βαθμό τη συμπεριφορά αυτή των ατόμων, αφού είναι η προετοιμασία μιας διαδοχής από ενέργειες με τις οποίες πετυχαίνουμε κάποιους σκοπούς και στόχους.