Περιβάλλον - Καθαριότητα

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ – ΚΗΦΙΣΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ»
 
Για να ζούμε σε μια όμορφη και λειτουργική πόλη υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, ώστε να αναπτύξουμε περιβαλλοντικές δράσεις που θα αναδείξουν τους φυσικούς πόρους της πόλης, θα βοηθήσουν στην καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων που παράγουμε, θα βοηθήσουν να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις από την υπερ-κατανάλωση ενέργειας και τους παραγόμενους ρύπους, θα βοηθήσουν να κινούμαστε πιο άνετα και οικολογικά στην πόλη μας. Θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην πόλη μας συνολικά.

 

Διεύθυνση Καθαριότητας

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Έργα και Μελέτες

Απόφαση για ισχύ της Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για την Καθαριότητα στο σύνολο των τριών (3) Δημοτικών Ενοτήτων (Εκάλη, Κηφισιά, Ν. Ερυθραία) και έγκριση πίνακα προστίμων.

Διαδικασία κοπης δένδρων

Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Δελτίο κυκλοφορίας - Αθήνα

Μέτρα πρόληψης και προστασίας κατά των κουνουπιών.

Πρόγραμμα αποκομιδής κηπαίων και ογκωδών απορριμμάτων. Βασικοί κανόνες.

Ενημέρωση μελισσοκόμων για την ετήσια δήλωση διαχείμασης κυψελών και για τις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων»  &  3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».

Χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.