Ανθοκομική Έκθεση

Ένας θεσμός ορόσημο,  για τον Δήμο Κηφισιάς, μοναδικός σε όλη την Ελλάδα  που μετρά ήδη πάνω από εξήντα έτη.
 

Γενικά

Σύντομη ιστορική αναδρομή

Νέα

Εκδηλώσεις