Γενικά

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ

Γενικές Πληροφορίες     www.kifissiaflowershow.gr

ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ : 2011 ΦΕΚ Β 1765/5-8-2011
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :Ν.Π.Δ.Δ. 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : Διοικείται από δεκαμελές (10) Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές του.
ΣΚΟΠΟΣ :
 

  • Η διοργάνωση και πραγματοποίηση της ετήσιας Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Κηφισιάς, προκειμένου να εκτεθούν τα επιτεύγματα της Ελληνικής Ανθοκομίας, να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί ευγενής άμιλλα μεταξύ των ανθοπαραγωγών, επαγγελματιών και ερασιτεχνών όλης της Ελλάδας, για την ανύψωση του ανθοκομικού κλάδου και κατ’ επέκταση της Ελληνικής Κηποτεχνίας, την αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για το Πράσινο, τα λουλούδια και το Περιβάλλον, για καλύτερη ποιότητα ζωής, καθώς και την αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος που προκύπτει τόσο από το ίδιο το γεγονός της Ανθοκομικής ως «ατραξιόν» όσο και του άριστα εμφανιζόμενου πρασίνου, (Δημόσιου και Ιδιωτικού) αναδεικνύει την πόλη.
  • Επίσης, η οργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Οικονομικη Κατάσταση Προϋπολογισμού 2015   

Οικονομικη Κατάσταση Προϋπολογισμού 2016
Μάρτιος         Έσοδα    Έξοδα
Απρίλιος         Έσοδα    Έξοδα
Μάϊος             Έσοδα    Έξοδα 
Ιούλιος           Έσοδα    Έξοδα
Σεπτέμβριος   Έσοδα    Έξοδα 

Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2017

Ιανουάριος        Έσοδα  Έξοδα

Φεβρουάριος    Έσοδα   Έξοδα

Μάρτιος            Έσοδα  Έξοδα

Απρίλιος            Έσοδα  Έξοδα  

Μάϊος                Έσοδα  Έξοδα

Ιούνιος              Έσοδα  Έξοδα

Ιούλιος              Έσοδα  Έξοδα

Αύγουστος         Έσοδα Έξοδα

Σεπτέμβριος      Έσοδα Έξοδα

Οκτώβριος        Έσοδα  Έξοδα