Γενικά

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ

Γενικές Πληροφορίες     www.kifissiaflowershow.gr

ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ : 2011 ΦΕΚ Β 1765/5-8-2011
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :Ν.Π.Δ.Δ. 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : Διοικείται από δεκαμελές (10) Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές του.
ΣΚΟΠΟΣ :
 

  • Η διοργάνωση και πραγματοποίηση της ετήσιας Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Κηφισιάς, προκειμένου να εκτεθούν τα επιτεύγματα της Ελληνικής Ανθοκομίας, να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί ευγενής άμιλλα μεταξύ των ανθοπαραγωγών, επαγγελματιών και ερασιτεχνών όλης της Ελλάδας, για την ανύψωση του ανθοκομικού κλάδου και κατ’ επέκταση της Ελληνικής Κηποτεχνίας, την αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για το Πράσινο, τα λουλούδια και το Περιβάλλον, για καλύτερη ποιότητα ζωής, καθώς και την αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος που προκύπτει τόσο από το ίδιο το γεγονός της Ανθοκομικής ως «ατραξιόν» όσο και του άριστα εμφανιζόμενου πρασίνου, (Δημόσιου και Ιδιωτικού) αναδεικνύει την πόλη.
  • Επίσης, η οργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Οικονομικη Κατάσταση Προϋπολογισμού 2015   

Οικονομικη Κατάσταση Προϋπολογισμού 2016
Μάρτιος         Έσοδα    Έξοδα
Απρίλιος        Έσοδα    Έξοδα
Μάϊος             Έσοδα    Έξοδα 
Ιούλιος           Έσοδα    Έξοδα
Σεπτέμβριος   Έσοδα    Έξοδα 

Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2017

Ιανουάριος     Έσοδα  Έξοδα

Φεβρουάριος  Έσοδα  Έξοδα

Μάρτιος         Έσοδα  Εξοδα

Απρίλιος        Έσοδα  Έξοδα  

Μάϊος            Έσοδα  Έξοδα

Ιούνιος          Έσοδα  Έξοδα

Ιούλιος          Έσοδα  Έξοδα

Αύγουστος    Έσοδα Έξοδα

Σεπτέμβριος  Έσοδα Έξοδα

Οκτώβριος    Έσοδα  Έξοδα

Nοέμβριος    Έσοδα   Έξοδα

Δεκέμβριος   Έσοδα   Έξοδα

Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2018

Ιανουάριος   Έσοδα  Έξοδα