Πλαίσιο Ανακοινώσεων Δήμου Κηφισιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
 
ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Οι δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) μπορούν να προσλαμβάνουν για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, επικουρικό προσωπικό των κατηγοριών και κλάδων που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος της αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50604 (ΦΕΚ 2607 Β΄2018) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που τηρούνται στις Δ.Υ.Π.Ε. Τα Νοσοκομεία καλύπτουν τις ανάγκες τους από τους καταλόγους της Δ.Υ.Π.Ε. στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται.
Το Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (1η Δ.Υ.ΠΕ.),  στην οποία καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΔΜ και ΥΕ) και κλάδο, για όλους τους κλάδους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, στους οποίους μπορούν να εγγραφούν  όσοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα.
Οι υποψήφιοι για επικουρικό προσωπικό εγγράφονται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, στους ηλεκτρονικούς καταλόγους μίας μόνο Δ.Υ.ΠΕ., κάθε έτος, μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου. Οι κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι το τέλος του μηνός Νοεμβρίου του ίδιου έτους και παραμένουν σε αυτήν, επικαιροποιούμενοι, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.
 
Το επικουρικό προσωπικό που προσλαμβάνεται από τους φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είναι προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και η πρόσληψή του γίνεται με κριτήρια και μοριοδότηση που καθορίζονται στην προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός (1) έτους και μεγαλύτερο των δύο (2) ετών.
Πληροφορίες από το σύνδεσμο:http://www.1dype.gov.gr/?p=5954 και την ηλεκτρονική εφαρμογή loipoepikouriko.moh.gov.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία Δόμησης θα παραμείνει κλειστή τη Δευτέρα 17/9/2018

λόγω Ενημέρωσης των Υπαλλήλων από το ΤΕΕ για την ηλεκτρονική έκδοση αδειών (e-Άδειες).

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

 

Διαβάστε ολόκληρη την Ανακοίνωση - Πρόσκληση

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
"ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018"

 

Διαβάστε ολόκληρη την Ανακοίνωση-Πρόσκληση

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΕΩΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ

 

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ανακοίνωση Πρόσληψης

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση Εγγραφών Επανεγγραφών

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Σας ενημερώνουμε ότι οι  αιτήσεις εγγραφής/ επανεγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το σχολικό έτος 2018-2019 θα υποβάλλονται από 10  έως 31 Μαίου 2018 στο Γραφείο Κηφισιάς, για αιτήσεις με πρώτη επιλογή σταθμό της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς και στο Γραφείο Νέας Ερυθραίας, για αιτήσεις που έχουν πρώτη επιλογή σταθμό της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, από τις 9.00 έως τις 14.00.

Τα έντυπα των εγγραφών θα διατίθενται από τα Γραφεία των Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών και την ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς ενώ των επανεγγραφών θα δοθούν ατομικά στους ενδιαφερόμενους γονείς στους κατά τόπους Σταθμούς.

Γραφείο Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς

Δ/νση: Εμμ.Μπενάκη 3, 1ος όροφος
Ανακοίνωση Εγγραφών Επανεγγραφών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών


Πληροφορίες:

κ.Περάκη Μαρία- κ.Σδόγκου Κωνσταντίνα

Τηλ:213-2007-242/243

email:peraki@kifissia.gr - sdogou@kifissia.gr

Γραφείο Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Ν.Ερυθραίας

Δ/νση: Νικ.Πλαστήρα 14, 1ος όροφος

Πληροφορίες: κ.Κώτη Κατερίνα

Τηλ: 213-2007-626/613

email: grammpaidne@kifissia.gr

 

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κηφισιάς

Γιάννης Παντελεάκης

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΘΕΜΑ: ‘Ειδοποίηση Ιδιοκτητών A’ Aνάρτηση Πράξης Εφαρμογής στα

Ο.Τ 11, 12, 12α,14, 17 ,18 ,ΚΧ 20, 21, ΚΧ 41, ΚΧ 41 Α, Κ.Χ 47Α ,47,47Β ,50, 52, ΚΧ 53Α, 55 ,57,Κ.Χ 58, 59
ΒΙ.ΠΑ Κηφισιάς’

 

Δείτε την σχετική ανακοίνωση (εδώ)

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων
Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αναζήτηση οικοπέδου 15 έως 20 στρεμμάτων για την μεταστέγαση της Δ/νσης Καθαριότητας

Δείτε την σχετική ανακοίνωση (εδώ)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσκληση παρουσίασης  γεννηθέντων το έτος 2000, για κατάθεση δελτίου απογραφής  (περιοδεύων)

Γραφείο Μητρώου Αρρένων του Δήμου Κηφισιάς

Διαβάστε περισσότερα...

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
«Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών»

 

Διαβάστε περισσότερα...

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 30-11-2017 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα «Σταύρος Βόλκος»
στο Δημαρχείο Κηφισιάς Διονύσου και Μυρσίνης 2 , θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των παρακάτω θέσεων
πώλησης Χριστουγεννιάτικων ελάτων και άλλων εποχιακών

Διαβάστε περισσότερα

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

E-mail:  merimna@kifissia.gr

Τηλ.: 210 8082994

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Παρατείνεται και στο Δήμο Κηφισιάς το πρόγραμμα «Στέγαση & Επανένταξη» που έληξε την 31/12/2016 για ακόμη ένα χρόνο δηλαδή έως και την 31/12/2017. Το πρόγραμμα καλύπτει το ενοίκιο των  αστέγων οικογενειών που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Παρακαλούμε όσοι ιδιοκτήτες ενδιαφέρονται να ενοικιάσουν τις κατοικίες τους στο Δήμο να ενημερώσουν την κοινωνική υπηρεσία.

 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ