Επιλέξτε τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου Κηφισιάς

29Ιουν

Επιλέξτε τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου Κηφισιάς

Επιλέξτε τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου Κηφισιάς,

για τον περιορισμό των μετακινήσεων σας

 Ο Δήμος Κηφισιάς από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, ενθάρρυνε και συνεχίζει να ενθαρρύνει την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των δημοτών, μέσα από την ιστοσελίδα του και τις πολυάριθμες δυνατότητες που αυτή παρέχει στον δημότη. Δείτε αναλυτικά τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου μας.

1. Υπάρχει εγκατεστημένο και λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα υποβολής αιτήσεων για μια σειρά υπηρεσιών. Ο πολίτης μπορεί να καταθέσει την αίτηση του ηλεκτρονικά, από το σπίτι του, απλά κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του στο Δημαρχείο ή στις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου Κηφισιάς.

Όλες οι αιτήσεις βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.kifissia.gr/sadk/

 

2. Υπάρχει επίσης εγκατεστημένο και λειτουργεί σύστημα εξυπηρέτησης αιτημάτων καθημερινότητας μέσα από το οποίο ο πολίτης μπορεί από τον προσωπικό του υπολογιστή να καταθέσει εύκολα και γρήγορα το αίτημα ή την αναφορά του σχετικά με θέματα ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας, προβλημάτων σε πεζοδρόμια και οδόστρώματα και πολλά ακόμη.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.kifissia.gr/kif/gdimoti/

3. Ο Δήμος Κηφισιάς δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων περισυλλογής κηπαίων - ογκωδών αντικειμένων μέσω ειδικού συστήματος, πολύ εύκολα, απλά και γρήγορα.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://kipaia.kifissia.gr/

 

4. Δήλωση διόρθωσης τ.μ. ακινήτων

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID19 και με γνώμονα την τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ σχετικά με τα προληπτικά ειδικά μέτρα για τον περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων και κατ' επέκταση της πιθανότητας εξάπλωσης της επιδημίας, ο Δήμος Κηφισιάς ενημερώνει:

Η δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην ειδική πλατφόρμα https://tetragonika.govapp.gr/ Η σχετική προθεσμία έχει παραταθεί μέχρι 30/06/2020.

Στην πλατφόρμα του ΥΠΕΣ δίνεται η δυνατότητα από τον πολίτη να διορθώσει τα τ.μ. της οικίας του, τα τ.μ. τα οποία στην ουσία διορθώνει, είναι τα μέτρα ως προς το ΤΑΠ ενώ ο τρόπος υπολογισμού των τ.μ. στα Δημοτικά Τέλη ΔΤ είναι διαφορετικός .

Κατά συνέπεια, για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κηφισιάς θα επικοινωνήσει με κάθε έναν από τους πολίτες, προκειμένου να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά .

Εναλλακτικά μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στο Portal του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.kifissia.gr/sadk/ επιλέγοντας την αίτηση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων .
Οι πολίτες μπορούν να καταθέσουν δηλαδή ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά , από το σπίτι τους, απλά κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του στο Δημαρχείο ή στις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου Κηφισιάς.

 

5.  Ψηφιακά οι αιτήσεις επιχειρήσεων στον Δήμο Κηφισιάς για τις οικονομικές ελαφρύνσεις

.Αναβολή – παράταση καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που υπολειτουργούν,  έως 31/08/2020.  

Σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ: 102/08-04-2020,  για τα καταστήματα  υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν μόνον για υπηρεσίες παράδοσης κατ’ οίκον (“delivery”) ή πώλησης σε περαστικούς (“take away”),  αναβάλλεται-παρατείνεται η καταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, έως 31/08/2020. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική 

 https://www.kifissia.gr/sadk/

Απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού  για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Επίσης προβλέπεται συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά, εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ: 101/08-04-2020,  οι επιχειρήσεις που διέκοψαν και όχι αυτές που περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Επίσης, στην περίπτωση   που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, προβλέπεται συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική 

 https://www.kifissia.gr/sadk/

 

6.Ρύθμιση Οφειλών μέσω Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Ο πολίτης μπορεί να καταθέσει αίτηση  πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων  οφειλών   βάσει του Ν4646/2019  ηλεκτρονικά, από το σπίτι του, απλά κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet, 

χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του στο Δημαρχείο ή στις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου Κηφισιάς.

Η αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.kifissia.gr/sadk/

Μέσω του e-mail σας, που θα συμπληρώσετε στην αίτηση, θα λάβετε τη ρύθμιση των οφειλών σε δόσεις, η καταβολή των οποίων θα γίνεται με Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής".

 

21 / 04 / 2020 Όλο και περισσότεροι πολίτες διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις και τα αιτήματά τους ηλεκτρονικά στον Δήμο Κηφισιάς