Αδειες Κοινοχρήστων Χώρων

Άδειες Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου

Άδειες για Οικοδομικά Υλικά

Άδειες για Ψυχαγωγικά Παιχνίδια

Άδειες για Τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος - Η σχετική αίτηση χορηγείται από το αρμόδιο Τμήμα

Άδειες Περιπτέρων


Πληροφορίες:

Δημαρχείο Κηφισιάς Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά
1ος όροφος  γραφείο Α2

Προίσταμένη Τμήματος Στέλλα Αλαφοργιάννη τηλ.:213 2007267
mail:gds@kifissia.gr
Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο Ελένη Αγρογιάννη τηλ.:213 2007133
mail:eagro@kifissia.gr
Περίπτερα Αναστασία Ταμπουρέα τηλ.: 213 2007215
mail:tabourea@kifissia.gr