Άδειες Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου

Νόμος 4497/2017

Νόμος 1080-1980-Περί-Προσόδων-των-ΟΤΑ

Αίτηση για Άδεια Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου - Η σχετική αίτηση χορηγείται από το αρμόδιο Τμήμα

Εμποροπανήγυρεις