Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμών και των όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για την διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ: 27/6/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17/2017

Θέμα: Προκήρυξη Διαγωνισμών και των όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για την διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε διαφημιστικά πλαίσια - οθόνες (χάρτες) και διαφημιστικά πλαίσια σε στύλους με πινακίδες ονοματοθεσίας οδών στον ενιαίο δήμο Κηφισιάς της Εταιρείας «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.».