Παιδεία και Δια βίου μάθηση (Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Κα Αναγνωστοπούλου Μαριάννα Εμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά 213 2007 125
anagnostopoulou@kifissia.gr

 

Εγγραφές μαθητών στα νηπιαγωγεία και στη πρώτη τάξη των Δημοτικών Σχολείων

Σύμφωνα με την παρ. 2α & β του άρθρου 35 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) οι εγγραφές μαθητών για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο και

στην πρώτη τάξη του Δημοτικού σχολείου θα γίνονται αποκλειστικά από 1η  έως 20η  Μαΐου του προηγούμενου διδακτικού έτους.

Κατόπιν των ανωτέρω για τη σχολική χρονιά 2017-2018 οι εγγραφές των μαθητών θα πραγματοποιηθούν από τις 2 έως τις 19 Μαΐου 2017.

Οι γονείς των μαθητών που θα φοιτήσουν στις αναφερόμενες τάξεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες.

 

Κηφισιά 2/5/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

 

***** ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 *****