ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του Δήμου Κηφισιάς

17Ιαν

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του Δήμου Κηφισιάς

ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
"ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ"
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΕΠΑΥΛΗ «ΔΡΟΣΙΝΗ»
(Βιβλιοθήκη Δήμου Κηφισιάς, Αγ. Θεοδώρων & Δ. Κυριακού)

Δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά (εδώ)