Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Κηφισιάς, ξεκινά το Πρόγραμμα των διαλέξεών του για το δεύτερο τρίμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 -2017 την Τρίτη 17/1/2016. Οι διαλέξεις του τριμήνου θα συνεχιστούν μέχρι την Παρασκευή 7/4/2016.  
Για την περίοδο αυτή έχουν προγραμματιστεί διαλέξεις με θέματα, Λογοτεχνίας, Ποίησης, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας, Αρχιτεκτονικής και Κοινωνικής Οικονομίας καθώς και «Λέσχη Ανάγνωσης».
Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Κηφισιάς με τους επιφανείς Ομιλητές του, συνεχίζει την προσπάθεια διεύρυνσης της παροχής πνευματικών υπηρεσιών στους συμπολίτες μας και ταυτόχρονα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επικοινωνίας και δικτύωσης.
Οι Ομιλητές του Ελευθέρου Πανεπιστημίου μέσω των διαλέξεών τους, προσφέρουν πολύτιμη γνώση σε ένα ευρύ πεδίο επιστημών αποσκοπώντας στην διάδοση της επιστημονικής σκέψεως καθώς και της πληροφορίας πάνω σε σημαντικά θέματα της σύγχρονης ζωής, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην επιπλέον Εκπαίδευση και Κατάρτισή του ακροατηρίου. 
Σας προσκαλούμε στο δεύτερο τρίμηνο των κύκλων διαλέξεων του Ελευθέρου Πανεπιστημίου του Δήμου μας. Για τη συμμετοχή δεν τίθεται κανένας περιορισμός ή υποχρέωση. 

Μαρία -Χριστίνα Τσιάμα
Δημοτική Σύμβουλος,
Εντεταλμένη για την εποπτεία 
του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου Κηφισιάς «Νίκος Αντωνόπουλος»
& Υπεύθυνη Μουσειακής Πολιτική


ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 2017

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2017